Σελιδοδείκτες

Περιττές στοιχεία

Παιχνίδι What's Unnecessary

Περιττές στοιχεία (What's Unnecessary):

Περνώντας αυτό το παιχνίδι θα είστε σε θέση να πάει να εργαστεί με ασφάλεια συσκευαστή σε κάθε τομέα δραστηριότητας, γιατί θα είναι μια χαρά για να καταλάβουμε πώς και το τι πρόκειται να γυρίσει να πιέσει πιο σφιχτά. Ξεκινήστε με το πρώτο επίπεδο, όπου μπορείτε να πάρετε μια βασική ιδέα του παιχνιδιού από τότε και στο εξής θα πρέπει να σκεφτούν και να πειραματιστούν.