Σελιδοδείκτες

Magic Balls 2

Παιχνίδι Magic Marbles 2

Magic Balls 2 (Magic Marbles 2):

Κάντε κλικ σε μια ομάδα από μπάλες του ίδιου χρώματος για να καθαρίσετε το διοικητικό συμβούλιο. Είναι επιθυμητό ότι στο τέλος δεν υπήρχε μία μπάλα διαφορετικού χρώματος.