Σελιδοδείκτες

Πισίνα επιπτώσεων

Παιχνίδι Impact Pool

Πισίνα επιπτώσεων (Impact Pool):

Είναι αναγκαίο για την οδήγηση των χρωματιστές μπάλες στο αντίστοιχο χρώμα στην τσέπη.