Σελιδοδείκτες

Κρατήστε Ups

Παιχνίδι KEEP UPS

Κρατήστε Ups (KEEP UPS):

Πλήρωση μπάλα του χωρίς να φύγετε από τον κύκλο.