Σελιδοδείκτες

Πόσα αυτοκίνητα;

Παιχνίδι How Many Cars II

Πόσα αυτοκίνητα; (How Many Cars II):

Με το παιχνίδι πόσα αυτοκίνητα II μπορείτε να διδάξετε εύκολα το λογαριασμό του παιδιού σας στην περιοχή από 1 έως 10, και εισάγετε το στον κόσμο των αντικειμένων. Αυτό το παιχνίδι πλαισιώνεται από πολύχρωμα δοκιμή ομοιότητα για τα παιδιά και μαζί με αυτό θα μπορεί να διδάξει το παιδί σας και όχι μόνο να μετρήσει τα αντικείμενα, αλλά και να μάθουν νέα πράγματα. Ενθαρρύνετε το παιδί σας να βρείτε το αυτοκίνητο και να βρει τους, καθώς και για να αναφέρουμε στοιχεία που εμφανίζονται στο παιχνίδι.