Σελιδοδείκτες

BMX Pro Style

Παιχνίδι BMX Pro Style

BMX Pro Style (BMX Pro Style):

Προσπαθήστε να θυμηθείτε όλα όσα έμαθαν στην εκπαίδευση και να συμμορφώνονται με όλα τα στοιχεία του προγράμματος σε μια απόσταση. Θα χρειαστείτε επιδεξιότητα και ακρίβεια για την εκτέλεση των καθηκόντων. Για την εκπλήρωση ενός ή του άλλου στοιχείου, πατήστε τα κατάλληλα πλήκτρα των προτέρων τις βρείτε στην αρχή του παιχνιδιού. Χρόνος διέλευση μιας γραμμής είναι περιορισμένη.