Εναλλακτικές ονομασίες:
Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο των μισθών των εργαζομένων ανάλογα με την επιτυχία τους.

Η εγγραφή Tycoon προσομοιωτή θα είναι η αρχή των οικονομικών παλαιότερων, και αν μελετήσει σκληρά, μπορούμε να λάβουμε μαθήματα.

 

Παίξτε επίσης